Kadının Güçlenmesi Prensiplerini Kabul Ediyoruz

Kadının Güçlenmesi Prensiplerini Kabul Ediyoruz

#Kizlaratakta #Kaş gezisinden:)

Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir

2010 yılında UN Women ve Global Compact şirketlerde kadının güçlenmesi için 7 prensip ortaya koymuştur. Sivil toplum örgütlerinin de destekleyebildiği ve kabul edip içsel süreçlerinde, projelerinde uyguladığı bu prensiplerin kısa adın WEPs’dir. (women empowerment principle) Daha fazla bilgi için http://www.weprinciples.org/ resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

Alternatif Yaşam Derneği, küresel ilkeler sözleşmesini Türkiye’de kabul eden ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu ilkeleri de kabul etmekte ve desteklemektedir. Bu kapsamda 2015 Temmuz ayında Kızlar Atakta projesini de hayata geçirmiştir.

 

weps-logo

Kadının Güçlenmesi Prensipleri(WEPs) 7 tanedir;

 1. Cinsiyet eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
 2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
 3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
 4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi
 5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
 6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
 7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Bu prensipler şirketlere ve sivil toplum örgütlerine; iş yerinde, piyasada ve toplumda kadınların güçlenmesi konusunda rehberlik sağlayacak basit kural ve öneriler sunmaktadır.

Türkiye’de Ekonomi ve Kadın

Günümüzde, kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımları olmadan kalkınmanın mümkün olmayacağı görüşü kabul edilmektedir. Türkiye’de kadının ekonomiye katılım durumunu Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden görebiliriz (2013):

 • Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı {8dac0d7f1d6862291babb47ac13958d617546bcbfc3a8f583827531784a87be1} 30
 • Türkiye’de kadınların istihdam oranı {8dac0d7f1d6862291babb47ac13958d617546bcbfc3a8f583827531784a87be1}27
 • Türkiye’de kadınların {8dac0d7f1d6862291babb47ac13958d617546bcbfc3a8f583827531784a87be1} 52’si sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışmaktadır
 • Türkiye’de kadınların geliri erkeklerin gelirinin üçte birinden az
 • Türkiye’de kadınların üstü düzey yönetici ve müdür olma oranı erkeklerin dokuzda biri

Kadın-Erkek Eşitliği / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Birleşmiş Milletler, toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın ve erkeklerin eşit hak, sorumluluk ve fırsatlara ulaşabilmesi olarak tanımlamaktadır. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki durumunu Dünya Ekonomik Forumu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinden görebiliriz (2014):

 • Türkiye, 142 ülke arasında 125’inci sırada yer alarak kadın-erkek eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkeler içerisinde yer almıştır.
 • Türkiye iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 132’nci,
 • İşgücüne katılım alanında 128’inci,
 • Eğitim alanında 105’inci sıradadır.

İş Dünyası ve Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ölçeği ve sektörü ne olursa olsun, tüm şirketler katkıda bulunabilir. Bu katkılar şirketlere de pek çok avantaj getirmektedir.

 • Çalışmalar kadın çalışanların şirketlerin sektörüne, ürünlerine/hizmetlerine ve hedef kitlelerine göre fark yaratan uygulamalar ortaya koyduğunu göstermektedir.
 • Uluslararası bir araştırmaya göre kadın yönetici sayısı fazla olan şirketler, pazar payı, sermayesi ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans göstermektedir.
 • Kadınlar iş dünyasına artı değer katmaktadır ve bu da şirketlere küresel rekabet avantajı sağlamaktadır.

Kadınların yaşamın tüm alanlarına olduğu gibi ekonomik hayata katılımları da başta anayasa olmak üzere; iş kanunu, medeni kanun ve ceza kanunları ile güvenceye alınmıştır.

2014 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı (Global Compact Türkiye) Kadının güçlenmesi çalışma grubunu kurmuştur. 40 şirket ile yolculuğuna başlayan çalışma grubu; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Türkiye’nin desteğiyle yürütülmektedir. Kadının güçlenmesi çalışma grubu, alanında Türkiye’deki ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör cinsiyet eşitliği platformları ile işbirliği içindedir.

Bu çalışma grubu şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını desteklemeyi ve bir araya getirmeyi ayrıca da Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.