İstatistiklerle Gençlik Raporu

İstatistiklerle Gençlik Raporu

#dayanisma #kizlaratakta #empower #kizlar #kizgibi #soma dan misafirlerimiz geliyor...:))

Neden gençlik sorunları ve gençlik projeleri Türkiye’nin geleceği için önemli? Şimdinin gençleri geleceğin yetişkin vatandaşları olarak hangi düzlemde düşünüyor, hayalleri neler, kadınlar ve erkekler kimlik arayışlarında ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? Kızlar Atakta ekibi olarak Türkiye’yi anlamaya, geleceğin sağlıklı ve güçlü bireyleri için neler yapmamız gerektiğini sürekli araştırıyoruz. Tabii ki binlerce kaynakla karşılaşmak, okumak ve devinim halindeki sosyal hareketleri takip etmek sürdürülebilirlik için çok önemli. Web sitemizden ilgimizi çeken açık, paylaşılabilir bilgi dosyalarını bu yüzden yayınlamak proje amaçlarımızdan biri olarak belirledik.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, yaklaşık 10 yıllık
bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle
gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olacaktır. Etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak en önemli adım,
ülkemizdeki gençlere yönelik, eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması
vb. konularda politikaların üretilmesi ile mümkün olacaktır. Bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve
oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, TÜİK “İstatistiklerle Gençlik, 2012”
yayınını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde özel olarak yayımlanmıştır.
Veri seti ve yayında yer alan veriler, TÜİK ’in gerçekleştirdiği sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalarından yararlanılarak derlenmiştir.