Kızlar Atakta Projesi 2015 yılı Final Raporu

Kızlar Atakta Projesi 2015 yılı Final Raporu

alper akça

Evrensel insan hakları için, özgür, özgüvenli ve güçlü birey için hepimiz ATAKTAYIZ !

İlk anda duraksıyor insan ama evet! bir erkek koordinatörü var “Kızlar Atakta” projesinin 🙂 Yıllar önce yazılmış, o zamanlar kavramlarını ve amacını çok az insanın anlayabildiği bir hayalin ilk adımlarını attık 2015 yaz aylarında. Gelişmekte olan bir ülkenin gelişmekte olan sosyal yaşamına yönelik pozitif, yapıcı ve aslında her yönüyle sadece genç kızları değil toplumun tümünü güçlendiren hedefleri vardı. Sanıyorum ki bu hedeflerimize proje kurgusu içinde ulaştık. Sosyal yaşam aktörlerinin ve toplumsal yaşam döngümüzü şekillendiren “hâkim” tarafların, hayal ettiğimiz hedefleri bizimle yaşamasına, paylaşmasına, yanımızda heyecanla yer almasına biliyorum ki daha çok uzun bir yol var. Kadınların, engellilerin, gençlerin, yaşlıların, fakirlerin, bakıma ihtiyaç duyanların, farklı dinden, farklı kültürden insanların dönem dönem çok ağır dönem dönem de azaltılmış bir dozda ama kesintisiz ötekileştirilebildiği bu zor topraklarda; geleceği aydınlık, mutlu, gelişmiş ve huzurlu kurgulamak için sivil toplumun daha çok görev alması gerekiyor. Özel sektör, devlet kurumları, yerel yönetimler, bağımsız sivil kurumlar ve uluslararası kuruluşlar en azından evrensel insan hakları sorunlarında çözüme yönelik işbirliği yapabilirler diye düşünüyorum. Alternatif Yaşam Derneği olarak 20 yıla yakın süredir çalışmalarımızın odağında bu hedef hep olmuştur; sorunlara bütünleşik yaklaşmak, tüm yönüyle tarafları ortak amaç etrafında birleştirmek, toplumsal dönüşüm için sürdürülebilir projeler geliştirmek.

“Kızlar Atakta” EMPower Vakfı’nın desteği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katkısı, Vodafone Vakfı, UNDP, Kalkınma Bakanlığı gibi partnerleri olan Düşler Akademisi Kaş’ın ev sahipliğinde hayata geçmiştir ve bu  çok yönlü işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.

“Kızlar Atakta” bireyi güçlendirme projesidir, farkındalık yaratır, bunu eğitimle destekler, deneyim yaşatarak anlam katar ama daha önemlisi tüm disiplinleri kullanarak büyük bir sorun haline gelmiş olan geleneksel cinsiyetçi görüş sorunsalına insan hakları evrensel değerleri ışığında alternatifler sunar. Erkekleri önde tutan, kız çocuklarını yaşam yolculuğunun en başında dezavantajlı konumuna kendiliğinden sürükleyen bu tutucu ve eski zihniyetin değişmesi için tüm Dünya ile beraber Türkiye’de de mücadeleci ruhlar gönüllü olarak kollarını sıvamıştır. Bu mücadeleye katılanların kategorik olarak kadını erkeği olamaz ve olmayacaktır.

Evrensel insan hakları için, özgür, özgüvenli ve güçlü birey için hepimiz ATAKTAYIZ !

Ve tabii ki sadece gücümüzün değil; değişimin, diyalektiğin, iyiliğin, düş kurmanın,  güzel insan olmanın yarattığı mucizelerin de farkında olacağız!

Alper Akça – Proje Koordinatörü