Neden Genç Kızları Güçlendirme?

Neden Genç Kızları Güçlendirme?

Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınların güçlendirilmesi, kişisel gelişimlerinin desteklenerek kültür ve iş hayatlarında rekabet edebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Kadınlar çocuk yaşlarından itibaren kendilerine öğretilen rollerin dışına çıkamamakta ve toplumsal hayatın ancak belirlenmiş yönlerinde varlık göstererek kendilerini tam anlamıyla ifade edememektedirler. Bu program klasik eğitim sistemine artı değer katarak kısa dönemli kişisel gelişim için alternatif sunmaktadır. 12-18 yaş arası genç kızların özgüven, spor kültürü, bütünleşme, sosyal girişimcilik konularında genç yaşta yönlendirilmeleri; toplumda seçecekleri rollerde, kendilerini ifade ediş biçimlerinde, kariyer seçimlerinde ve diğer sosyal alanlarda en önemli destekleyici unsurlar olacaktır.

Ayrıca bu yaş aralığı ergenlik döneminin psikolojik baskısını en çok hissettirdiği yaş aralığıdır. Kızlar, yaşadıkları hızlı ergenlik değişiminin yanında Türkiye gibi kolektif hareket eden toplumsal bilincin baskısı altında kendilerine güvenlerini yitirmekte, bu dönemin izleri tüm yaşamları boyunca sürebilmektedir.

Kızlar Atakta projesinin kritik noktası genç kızların yüksek motivasyon ve istekle “denemeye evet” diyebilecekleri bir özgüveni kazanmalarını sağlamaktır. Doğada yapılacak grup çalışmaları, hedef odaklı spor aktiviteleri başarmak, çalışmak ve iletişim kurmak için genç kızların ihtiyaç duyduğu fiziksel ve duygusal tatmini sağlayacaktır. Tüm değişimin ana hedefi bireyi güçlendirmedir.

Genç kızların ergenlik dönemlerinde kendilerini aynı cinsiyetten olan kişilerle daha rahat ifade ettiği çeşitli araştırmalarla destek bulmuştur.

Özgüven,cesaret ve başarı dolu bir hayata... #kizlaratakta #gucuneguckatmayageldik #empower #empowerment #kizgibi

Özgüven,cesaret ve başarı dolu bir hayata… #kizlaratakta #gucuneguckatmayageldik #empower #empowerment #kizgibi

#Kizlaratakta #Kaş gezisinden:)