Program

Projenin üçüncü yılı Temmuz 2017’da başlayacak şekilde planlanıyor. Kamp dönemlerinde uygulanacak eğitim programında katılımcı genç kızlara; deneyimsel öğrenme, duygusal zekâ, oryantiring (doğada yön bulma) , liderlik ve takım çalışması, problem çözme, müzakere becerileri, kampçılık, yoga, koşu, yüksek parkur geçişi, keşif dalışı, açık denizde yüzme, bisiklet, doğa yürüyüşü, yelken kullanımı gibi sportif aktivitelerin yanı sıra dans, resim, yaratıcı drama gibi sanatsal ve kişisel gelişim faaliyetleri içeren yoğun bir eğitim veriliyor. Ayrıca hafta boyunca  “iletişim sanattır”, “kimim ben”, “gelecek ağacı” isimlerinde üçer saatten oluşan üç farklı modül katılımcılara sunulur.

Düşler Akademisi Kaş tesislerinde uygulanan program ile katılımcı genç kızlar, deneyimleyecekleri açık hava eğitim programıyla kendilerine özgü yeteneklerini keşfedip, ne kadar güçlü olduklarını ve sosyal hayatlarında neler başarabileceklerinin farkına varırlar. Birer haftalık kamp dönemleriyle uygulanan yaz programının ilk katılımcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmuştu. 2015 yılında Soma, Tokat, Kırıkkale, Eskişehir, Konya, Sakarya ve Adıyaman illerindeki sevgi evlerinden ve yurtlardan gelen genç kızlar ile gerçekleştirilen pilot projenin raporunu bu linkten inceleyebilirsiniz. 2016 yılında ise dokuz ilden 108 katılımcının iştirak ettiği Kızlar Atakta projesinin sosyal etkisi ayrıca raporlanmıştır. Sosyal Etki Raporu’nu indirmek veya okumak için tıklayınız.

Genç Kızlarda Hedeflenen DEĞİŞİM;

 • Kendilerine güvenlerini en çok yitirdikleri ergenlik döneminden güçlenerek çıkmalarını sağlamak.
 • Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak ifade etmelerini kolaylaştırmak.
 • Doğa ve spor aktiviteleri içinde diğer insanlarla olan ilişkileri yardımıyla kendilerini tanımalarını sağlamak.
 • Liderlik yönlerini ortaya çıkararak güçlenmesini sağlamak.
 • Karar alma ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak.
 • Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler geliştirme becerilerini geliştirmek.
 • Sosyal girişimci algısını güçlendirerek liderlik potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak.
 • Güvenli ortamlarda risk alarak kendilerini keşfetmelerinin yolunu aydınlatabilmek.
 • Çevre ve doğaya saygı ve bilinç oluşmasına olanak sağlamak.
 • Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci aşılamak.
 • Doğa ve spor aktiviteleri yardımı ile hayatlarında kullanabilecekleri beceriler elde etmelerini sağlamak.
 • Farklı sosyo-ekonomik statülerde ve bölgelerde yetişen genç kızların bir araya gelerek çok kültürlü paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak.
 • Erkeklere biçilmiş fiziksel güç kullanmayı gerektiren aktivitelerde de var olabileceğini göstererek toplumsal cinsiyet eşitliğine pozitif katkıda bulunmak.
 • Kapalı toplumlarda bölgesel, sosyal ve etnik faktörlerin etkisiyle erkek çocuklara uygulanmayıp genç kızlara uygulanan baskıyı zayıflatmak.

Konaklama eski Çukurbağ ilkokulunun restore edilerek köy akademisine dönüştürüldüğü Düşler Akademisi-Kaş tesislerinde muhteşem bir doğanın ortasında çadırlarda yapmaktadır. Tüm gönüllülerin ve katılımcı genç kızların doğa şartlarında konaklaması, bu öğretici deneyimini yaşaması özellikle tercih edilmiştir. Yemek, duş ve diğer ihtiyaçlar Akademi’nin çatısı altındaki tesislerden ücretsiz karşılanmaktadır.

Share
Share