Sosyal Etki Raporu – Yaz Programı 2016

Sosyal Etki Raporu – Yaz Programı 2016

SUNUŞ

Proje Koordinatörü, Kurucu

Okuyacağınız sosyal etki raporu, proje faaliyetlerine başlamadan çok önce planlanmış, sonuçları, analiz edeceğimiz indikatörler, veriler ve kayıtlar belirlenmiş, ön hazırlıklar buna göre kurgulanmıştır. Tüm bu çaba, öz eleştirimizi yapmak, sorunun kaynağına inip ona alternatif çözümler bulup bulamadığımızı görmek, objektif olarak, yazılı olarak KA’yı geleceğe taşımak adına önemliydi. Bizler, sosyal, toplumsal, bireysel, ulusal, evrensel; somut, olumlu “İYİ” değişimlerin / etkilerin peşindeyiz. Çok basit bir sorudur, “Evet, şunu yaptın ama ne değişti, değişecek?” Hep sormamız, hiç aklımızdan çıkarmamız gereken bir soru gerçekten.

İlerleyen sayfalarda KA’da doğrudan ya da dolaylı yer almış bireylerin duygularına tanık olacaksınız. Sadece katılımcıların değil, eğitmenlerin, gönüllülerin, gönül elçilerinin ve ekibin düşüncelerini okuyacaksınız. İçeriğinde bazen tutulan bir günlüğe, bazen bilimsel bir araştırmanın özetine yer açarak sosyal etkinin çeşitli yönlerini zenginleştirerek vermeye çalıştık. Özenle tutulmuş bu verilerin hem arşiv olarak geleceğe taşınmasını önemsiyor hem de 2020 stratejik hedeflerimize ışık tutmasını diliyoruz. Görüyoruz ki; günün sonunda onca faaliyetin, koşturmacanın, inişli çıkışlı duygusal günlerin ardından bireysel dünyalarımıza, katılımcılarımıza, çevremize, kısacası dolaylı dolaysız tüm paydaşlarımıza olumlu etki etmeyi başarmışız.

BAŞLIKLAR HAKKINDA

Verileri on altı başlıkta, kategorik bazda sıralarken projenin kendi içindeki tutarlılığını ve hedeflerini değerlendirmenin önemli olduğunu düşündük. Ekip, hedefler, katılımcı gruplar, faaliyetler, katılımcı ve gönüllü değerlendirmeleri, performans analizleri, sosyolojik ve psikolojik yorumlar, mekânın özellikleri, eğitim programının detayları, arşivlerimiz, videolar, kadının güçlenmesi prensipleri ve gelecek planlarımız… İzlediğimiz sıralamayla koyduğumuz hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı sorgulamak ve bu hedeflerin sosyal etki değerinde yarattığı izdüşümleri takip etmek okuyucu açısından mümkün olacaktır.  Sonuç olarak KA denemeye EVET diyecek genç kızlara özgüven kazandıran bir açık hava deneyim programıdır. Programın içeriğindeki atölye başlıkları ve eğitim modülleri bütünün parçasıdır ve her şey faaliyetler akışının uygulama biçiminde ve bireye etkisinde anlam kazanır.  Bu anlamı ölçümlemeye çalıştığımız öznel iyi oluş ve odak grup bölümlerinde çözüm yollarımızın katılımcı birey üzerindeki etkisini görebileceksiniz.

Çok önem verdiğimiz onuncu ve on birinci bölümlerde ise gönüllülük sisteminin yansımalarına yer ayırdık. Paylaşılan duyguları, anketleri ve hikayeleri olduğu gibi yayınladığımız bu bölümlerin keyifle okunacağını düşünüyoruz.

Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.

Gelecek, atağa kalkan gençlerin! Onların umut dolu hisleri boşuna değil…

Alper AKÇA – 08.12.2016, İstanbul


İÇİNDEKİLER – INDEX

1.     EKİP VE KATKIDA BULUNANLAR

2.     KURUMLAR / AYDER – AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

3.     PROJE GEREKÇESİ VE 2016 YAZ PROGRAMI HEDEFLERİ

4.     HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

5.     KORUYUCU AİLELER ve GRUPLAR HAKKINDA

a.     İLLER VE KATILIMCI TABLOSU

b.     2016 TASLAK HAFTALIK PROGRAM

c.     2015 PİLOT YAZ PROGRAMI SOSYAL ETKİYE GİRİŞ

d.     YAZ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ

e.     KATILIMCI GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ

f.      GÖNÜLLÜLERİN KATILIMCILARIN GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

g.     KATILIMCILARIN GÖNÜLLÜLERE VE EĞİTMENLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

h.     KATILIMCILARIN KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

i.      KATILIMCILARIN KENDİLERİNİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

6.     ÖZNEL İYİ OLUŞ ETKİ ÖZETİ

7.     FOKUS GRUP GÖRÜŞME ÖZETİ

8.     2016 YAZ EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIKLARI

 • KAMPÇILIK
 • KEŞİF DALIŞI
 • YELKEN DENEYİMİ
 • BİSİKLET
 • EKOLOJİK YAŞAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • KİŞİSEL GELİŞİM MODULLERİ

·       MODUL 1: TOPLUMSAL CİNSİYET

·       MODUL 2: İLETİŞİM VE HEDEF BELİRLEME

·       MODUL 3: DUYGULARIMIZ VE ZORBALIK

 • ORYANTİRİNG
 • GECE LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ
 • BİNİCİLİK
 • YOGA VE SABAH SPORU
 • AÇIK DENİZDE YÜZME
 • SANAT ATÖLYESİ
 • DANS ATÖLYESİ
 • RİTİM ATÖLYESİ
 • SAVUNMA SANATLARI ATÖLYESİ

9.     ÖLÇÜMLENEBİLEN SPOR FAALİYETLERİ

10.  PROJE EKİBİ, KATILIMCI VE GÖNÜLLÜ GERİ BİLDİRİMLERİ

11.  GÖNÜLLÜLER GÖZÜNDEN KIZLAR ATAKTA

a.     NEDEN GÖNÜLLÜLÜK?

b.     KATILIMCILARIN GELİŞİMİ HAKKINDA

c.     KENDİ GELİŞİMLERİ HAKKINDA

d.     GÖNÜLLÜ BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME

e.     GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

f.      GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ

g.     GÖNÜLLÜLER NASIL DEĞİŞTİLER?

h.     DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

i.      GÖNÜLLÜ AĞIYLA İLİŞKİLERİN DEVAMI VE AİDİYET GELİŞTİRME

j.      GÖNÜLÜ YÖNETİMİ İÇİN 2017’YE ÖNERİLER

12.  DÜŞLER AKADEMİSİ KAŞ HAKKINDA

a.     GÖNÜLLÜLÜK

b.     FARKLILIKLARA SAYGI

c.     KARŞILIKSIZ PAYLAŞIM

d.     KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM

e.     POZİTİF DÜŞÜNCE

f.      EVRENSEL TASARIM

g.     YENİLİKÇİ ÜRETİM

13.  KA 2020 VİZYONU VE STRATEJİK HEDEFLERİ

a.     FAZ 1: Tanışma / 2015

b.     FAZ 2: Olgunlaşma / 2016-17

c.     FAZ 3: Liderlik / 2018-20

14.  KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ

15.  VİDEO VE FOTOĞRAF ARŞİVİ

16.  KA GELECEK YIL İÇİN ÖNERİLER

Raporu indirmek için tıklayınız !

PROJE UYGULAMA YERİ: Düşler Akademisi Yerleşkesi, Antalya / KAŞ

RAPORLAMA DÖNEMİ: 12 Temmuz – 15 Eylül 2016 Yaz Programı

Rapor Tarihi: 08.12.2016

Hazırlayan: Alper AKÇA – alper@exprojects.com

Çalışma Grubu: Alper AKÇA, Tanyel SÜZER, Sevda BAYSAL, Taylan AKTUĞ, Melis BAŞARAN

© AYDER 2016