Kızlar Atakta!

Kızlar Atakta genç kızları açık hava deneyimi yoluyla güçlendirme projesi olarak 2015 yılında kurulmuştur. 2019 yılından itibaren erken aşama sosyal girişime evrilerek yoluna devam etmektedir . 

12-18 yaş grubundaki genç kızların spor, doğa ve takım çalışmaları ile zihinsel ve fiziki kapasitelerini arttırarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla sürdürülebilir sosyal değişim programları kurgular. Yüksek motivasyonlu, kendine güvenen, cesaretli ve girişimci genç kızları topluma kazandırmak en önemli hedefidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AYDER’in desteklediği proje, EMpower Vakfı’nın hibe fonu katkısı ile Düşler Akademisi Kaş tesislerinde 2015’de hayata geçmiştir. İlgili alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliğine açık olan Kızlar Atakta projesi kapsamında farklı etnik gruplardan, kültürlerden ve sosyo-ekonomik alt yapıdan gelen genç kızlar, dönemsel programlarda bir araya gelirler. Projenin 3. fazı olan 2018-2020 yılları arasında erken aşama sosyal girişime dönüşümü başlamıştır.

Eğitim programı kapsamında ergenlik döneminin zorlu geçişinde kaybedilme riski ortaya çıkan; açıklık, özgüven, kararlılık, cesaret, benlik duygusu gibi kişisel özelliklerin farkındalık yoluyla güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Haftalık programın aşamaları her bir kız çocuğunun kendini gerçekleştirmesine yardımcı olacak şekilde kurgulanmıştır. Bunu başarmanın yolu kişisel gelişimi bire bir deneyimle geliştirmekten, doğrudan geri bildirimde bulunmaktan ve kapasite farkındalığı yaratmaktan geçmektedir.

Genç kızların özgüven kaybının en yüksek olduğu dönem olan ergenlik süreci özellikle seçilmiştir. Kişilik yapılanmasına yoğun etkisi olan bu dönem içinde yaşananların; genç kızların güçlü yönlerinin farkına varması ve bu ihtiyaçlarını ifade etmeleri konusunda cesaretlendirmeleri ana hedefiyle hareket edilmektedir.

BİREY OLARAK KENDİNİ GELİŞTİRME, TOPLULUK İÇİNDE İFADE BECERİSİ, KÜLTÜR VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİ DOĞA İÇİNDE YAPILAN SPOR ETKİNLİKLERİYLE KURMA, YARATICI SANAT VE GRUP DENEYİMLERİ EDİNME, PROGRAMIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

Program kapsamında, özellikle sosyal dezavantajlı farklı etnik gruplardan, kültürlerden ve sosyo-ekonomik alt yapıdan gelen genç kızlar dönemsel olarak bir araya gelirler. Katılımcılar, yaşayarak öğrenme prensiplerine uygun olarak, deneyim biriktirerek; kendilerini özel yapan şeyleri, ötekine saygı duymanın gerekliliğini, kendisinden farklı olanlarla bir arada çalışmanın önemi keşfederler.

Bu çerçevede ergenlik dönemi zorluklarından güçlenerek çıkmanın yöntemlerini öğrenecek olan genç kızlar, gelecekte kariyer, eğitim, sanatsal ve sportif tercihler gibi önemli konularda kararlar alırken bu yaşadıkları deneyimlerinden faydalanacak, gönüllü olarak programa destek veren rol model ablalarına ve büyüklerine danışabilecekler.

Kızlar Atakta’nın değişim hayali nedir?

Kızlar Atakta fiziksel gelişimi ve temel gençlik gelişimini hedefleyen temel becerileri kazandıran faaliyetler aracılığıyla, fırsat eşitsizliği yaşayan ve risk altında olan genç kızların kendi gücünü, potansiyelini keşfetmesini hedefler. Gücünün farkına varmış genç kızların, kendi için tanımladığı başarıyı yakalama şansı artar.

Farkındalığı artan, gücünü ve yapabilme kapasitesini keşfeden genç kızların özgüveni ve özsaygısı da artar, çevresiyle olan iletişimi güçlenir ve kendini daha iyi ifade edebilir hale gelir. İçindeki dönüşümün ve gelişimin etkileri uzun vadede yaşadığı sosyal çevreyi de olumlu olarak dönüştürmeye başlar.

Değişim teorisinin geliştirilecek dört temel unsuru vardır. Bu dört temel öğenin geliştirilmesi kişinin içinde olan gücünü, kapasitesini, farkındalığını ortaya çıkararak fiziksel, ruhsal ve düşünsel olarak değişimine olanak sağlayacaktır.


Beden: Beden farkındalığı, sağlıklı yaşam (spor-beslenme), temel cinsel sağlık ve hijyen bilgisi
Ruh: Karakter, kişilik özellikleri, cesaret, güçlenme, girişimci ruh, içsel-çevresel uyumluluk
Düşünce: Genel bilgi ve kültür (eğitim-okuma), sürdürülebilirlik, gönüllülük, vizyonerlik, bilinç-dünya görüşü, toplumsal cinsiyet ayrımı
Yetenek: Tutku, hırs ve beceri, üretmek isteği, özel eğitim, adanmışlık, yeni kimlik

Destekçilerimiz